Medycyna weterynaryjna

Jako medycynę weterynaryjną określa się naukę o chorobach zwierzęcych. Dotyczy ona przede wszystkim ich leczenia, właściwej profilaktyki oraz higienie produktów pochodzenia zwierzęcego. Oprócz tych zagadnień nauka ta zajmuje się również sposobami ochrony ludzi od chorób pochodzenia odzwierzęcego.

Te, wyżej wymienione dziedziny leczenia posiadają długą historię. Jeżeli chodzi o pierwsze znalezione notatki na ten temat, pochodzą one już z 3000 roku p.n.e.. Powstały one w Mezopotamii. Jako pierwszych lekarzy, zajmujących się weterynarią podaje się Urlugaledinna, Hipokratesa, Arystotelesa oraz Alkmeona z Krotonu.

Dziedzinę weterynarii podzielić można na dwie nauki, są to nauki podstawowe oraz nauki kliniczne.

Nauki podstawowe mają na celu określenie procesów, które zachodzą w zdrowym organizmie oraz objaśnienie dlaczego i w jaki sposób dochodzi do wystąpienia procesów chorobowych. Naukę tą podzielić można na m.in.: anatomię, biochemię, fizjologię zwierząt, epidemiologię i immunologię weterynaryjną oraz farmację weterynaryjną.

Natomiast nauki kliniczne określają głównie jedną z dziedzin tejże nauki. Dzięki temu lekarz jest dokładnie przygotowany do leczenia zwierząt, wystawiania diagnozy a także profilaktyki. Wyróżnić można np.: diagnostykę, toksykologię, farmakologię weterynaryjną.

Dodaj komentarz