Medycyna rodzinna

Jedną z podstawowych, najpopularniejszych dziedzin medycyny jest dobrze przez każdego znana medycyna rodzinna. Jest to dział nauki zajmujący się całymi rodzinami pacjentów. Ma on na celu zapewnienie każdemu z nich odpowiedniej opieki medycznej przez wykwalifikowany personel. Opieka ta nazwana została zatem opieką holistyczną. Każda z rodzin ma swojego lekarza rodzinnego, który tworzy dla nich Podstawową opiekę zdrowotną, czyli zobowiązany jest być pierwszym i podstawowym ogniwem opieki. Oprócz tego lekarz rodzinny podejmuje również współpracę z innymi lekarzami specjalistami, co ma na celu dokładne rozpoznanie choroby i jej leczenie. Lekarz rodzinny posiada również uprawnienia do kierowania swoich pacjentów na różnego rodzaju badania, a także do leczenia szpitalnego lub w specjalistycznych klinikach.

Podstawowym założeniem medycyny rodzinnej jest więc dogłębna pomoc pacjentom i ich rodzinom. Oznacza to bezpłatny dostęp do leczenia, diagnostyki i utrzymanie ich we właściwej kondycji zarówno fizycznej jak i psychicznej.

Medycyna rodzinna nie składa się tylko i wyłącznie z lekarzy i pacjentów. Udział w niej biorą ponadto pielęgniarki środowiskowe, położne środowiskowe a w niektórych przypadkach również pracownicy opieki społecznej.

Dodaj komentarz