Lekarze rodzinni

Wyboru lekarza rodzinnego dokonujemy raz na wiele lat. Aby zostać przydzielonym do określonej poradni, musimy wypełnić formularz i oddać w recepcji. Osobno wypełniany jest formularz zgłoszeniowy do lekarza, pielęgniarki i położnej POZ. W ciągu kilku dni zostaniemy zarejestrowani, dzięki czemu będziemy mogli udać się na pierwszą wizytę. Zadaniem lekarza pierwszego kontaktu jest monitowanie stanu zdrowia przypisanych mu pacjentów, reagowanie na ich zgłoszenia o dolegliwościach, przepisywanie odpowiednich leków, oraz kierowanie na różnego rodzaju badania, lub do specjalistów. Lekarze ci często posiadają również swoje specjalizacje, poza internistyczną, dzięki czemu mogą udzielać wszechstronnych porad. Wizyta w przychodni rodzinnej jest przeważnie bardzo krótka i ogranicza się do wywiadu, oraz badania ogólnego, zakończonego wstępną diagnozą i określoną interwencją. Jeśli po kilkukrotnej wizycie, uznamy, że lekarz nie spełnia naszych oczekiwań, możemy dokonać zmiany przychodni, jednak takie prawo przysługuje nam tylko trzykrotnie w ciągu roku. Po tych próbach zmuszeni będziemy pozostać przy ostatnim wyborze, aż do czasu kolejnej możliwości zmiany. Wybór lekarza rodzinnego jest więc istotną decyzją, którą należy rozważnie przemyśleć.

Dodaj komentarz